8-11 AUGUST 2024

Placeholder for Zomerparkfeest 8 11 augustus 2024Zomerparkfeest 8 11 augustus 2024

Festivalinfo

Benieuwd wanneer het park open is of wat de gedragsregels zijn? Dat snappen we! Niet getreurd, hier komen de antwoorden.

Openingstijden

Donderdag 17 augustus 2023 - 18:30 tot 02:00 uur
Vrijdag 18 augustus 2023 – 13:00 tot 02.00 uur
Zaterdag 19 augustus 2023 – 12:30 tot 02.00 uur
Zondag 20 augustus 2023 – 13:30 tot 02.00 uur

Placeholder for Plattegrond 2023Plattegrond 2023

Gezondheid en EHBO

Zomerparkfeest streeft ernaar de gezondheid van zijn vrijwilligers en bezoekers zo goed mogelijk (proactief) te ondersteunen. Ook hiervoor geldt: doe geen domme dingen en let op je gezondheid. Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht bij verwondingen en ongelukken zoals bijvoorbeeld wespensteken, verstuikingen, verwondingen, etc.

Politiepost

Op het festivalterrein bevindt zich een politiepost. Deze is nabij de hoofdingang. Als je hulp nodig hebt van politie zoals bijvoorbeeld bij diefstal, meld je dan eerst bij de aanwezige beveiligingsmensen. Zij kunnen dan de politie inschakelen.

Serviceplein

Hier kun je terecht voor al je vragen over het festival en meer, zoals 18+ polsbandjes, informatie over de Vrienden van Zomerparkfeest, lockers, gevonden voorwerpen en kidsshirts.

Open

Gemeente Venlo staat voor een stad die begaanbaar en gebruiksvriendelijk is voor iedereen, dus ook voor bewoners en bezoekers met een beperking. Waar mogelijk zoeken we oplossingen om bijvoorbeeld de zichtbaarheid van artiesten voor deze doelgroep te verbeteren.

I Love My Ears

Zomerparkfeest ondersteunt de I Love My Ears campagne. Wij vinden het belangrijk om de bezoeker te informeren over het belang van goede gehoorbescherming. Muziek op een te hoog volume kan schadelijk zijn voor je oren. Verzorg ze daarom goed. Oordoppen zijn GRATIS af te halen bij de Infostand. Draag altijd gehoorbescherming.

Wij houden ons altijd aan de norm van 103 dB(a), vastgesteld in het convenant geluidsnorm door de VNPF. Meer informatie is ook te vinden op de site ilovemyears.nl

Veiligheid en calamiteiten

Zomerparkfeest vindt veiligheid op het festival belangrijk! Samen met onze professionele partners in veiligheid en crowd control zorgen we ervoor dat Zomerparkfeest een veilig festival is. Daar ben je als bezoeker natuurlijk primair zelf verantwoordelijk voor. Mocht er een incident of erger plaatsvinden: blijf rustig en breng altijd eerst jezelf in veiligheid. Volg de instructies die via de schermen en beveiliging worden gecommuniceerd. Bel niet en gebruik geen internet maar maak alleen gebruik van SMS (in verband met overbezetting van het netwerk). Zorg dat je altijd weet waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is!

Duurzaamheid

Zomerparkfeest probeert waar mogelijk voorop te lopen, zeker als het gaat om duurzaamheid. We proberen maatschappelijk verantwoord te ondernemen en daarom ondersteunen wij, samen met FairVenlo en Gemeente Venlo de Werelddoelen 2030: internationale basisafspraken voor een betere wereld. Zomerparkfeest zet in op twee pijlers: duurzaamheid en gelijke kansen voor iedereen.

Zomerparkfeest wordt stap voor stap duurzamer. Elk jaar weer. Gescheiden afvalstromen, zuinige LED-lampen op de podia, ecologische schoonmaakmiddelen. Dat doen we al. Maar ook gebruiken we milieuvriendelijke inkten en papier en op de toiletten hangt Satino Black “C2C” wc-papier.

Een aantal jaren geleden hebben we de vervuilende dieselaggregaten vervangen door vaste stroompunten met groene stroom. Dit is gerealiseerd samen met partners Enexis en de gemeente Venlo en met hulp van het EnergieBureau.

Parkregels

Bezoekersvoorwaarden Zomerparkfeest

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd tijdens Zomerparkfeest gehouden in het Julianapark te Venlo.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing voor eenieder die het terrein van Zomerparkfeest betreedt dan wel aanwezig is ten tijde van Zomerparkfeest. Later te noemen als ‘klant’.

Onder Zomerparkfeest wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan: alle activiteiten die tijdens Zomerparkfeest plaatsvinden.

Onder plaats waar Zomerparkfeest wordt gehouden, wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan het Julianapark te Venlo.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Zomerparkfeest is vrij toegankelijk voor iedereen.

2.2. Iedereen die het terrein van Zomerparkfeest betreedt, heeft zich te houden aan de Algemene Bezoekersvoorwaarden, als ware er een overeenkomst tussen de organisatie van Zomerparkfeest en de klant.

Artikel 3 - De voorwaarden

3.1. De klant is verplicht om zich op verzoek te identificeren aan de beveiligingsmedewerkers. Daaronder wordt mede verstaan het overhandigen van het ID-bewijs of het paspoort aan de beveiligingsmedewerkers. Beveiligingsmedewerkers zijn bevoegd om een foto te maken van het ID-bewijs of paspoort.
 

3.1.a. De gegevens onder 3.1. genoemd kunnen ter beschikking worden gesteld van politie- en justitie.

3.1.b. De gegevens onder 3.1. worden maximaal met een termijn van 8 dagen bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Tenzij er sprake is van een onderzoeksbelang ten behoeve van civielrechtelijke maatregelen, dan wel strafrechtelijke maatregelen. De gegevens worden dan maximaal bewaard tot 8 dagen nadat het onderzoek is afgerond.

3.2 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering, inclusief onderzoek van meegevoerde handbagage. Het betreft hier een zogenaamde civielrechtelijke oppervlakkig veiligheidsfouillering.
 

3.3 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de door Zomerparkfeest daartoe aangewezen functionarissen, in casu de beveiliging (het ordepersoneel) en/of EHBO, dan wel personen vanuit het kader van de organisatie van Zomerparkfeest.

3.5. Ten behoeve van veiligheid worden er door middel van een CCTV camerabeelden gemaakt en opgenomen. Met het betreden van Zomerparkfeest geeft men impliciet toestemming voor het maken van en bewaren van deze beelden. De beelden worden maximaal voor een termijn van 8 dagen bewaard. Tenzij er sprake is van een onderzoeksbelang ten behoeve van civielrechtelijke maatregelen, dan wel strafrechtelijke maatregelen. De gegevens worden dan maximaal bewaard tot 8 dagen nadat het onderzoek is afgerond.

3.4. Het is de klant onder meer verboden:

A. Professionele Foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar Zomerparkfeest plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van Zomerparkfeest. Vanuit de organisatie van Zomerparkfeest kan men uitzonderingen toelaten, o.a. voor geaccrediteerde pers.

B. Te roken op de plaats waar Zomerparkfeest wordt gehouden, anders dan waar dit toegestaan is.

C. Glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de plaats waar Zomerparkfeest plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

D. Drugs mee te brengen naar de plaats waar Zomerparkfeest plaatsvindt, dan wel drugs daar te gebruiken en/of verhandelen.

E. Naar oordeel van de beveiliging gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen mee te brengen naar de plaats waar Zomerparkfeest plaatsvindt.

F. Gezicht bedekkende kleding te dragen, dit om redenen van veiligheid. Een klant van wie het gezicht niet zichtbaar is, kan de toegang tot de locatie ontzegd worden.

G. Grote (rug-)tassen, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens of andere grote objecten mee te brengen naar de locaties waar het programma wordt gepresenteerd.

H. Beschadigingen aan te richten aan de plaats waar Zomerparkfeest plaats vindt. De klant is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de plaats waar Zomerparkfeest plaats vindt.

I. Goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos te verschaffen.

J. Andere klanten te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door ongepast gedrag.

K. Kleding gerelateerd aan motorclubs en voetbalclubs te dragen. Een uitzondering hierop vormt het dragen van kleding van voetbalclubs voor personen niet ouder dan 16 jaar.

L. Alcohol te drinken als men de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

M. Huisdieren mee te nemen. Een uitzondering hierop vormen hulp- en geleidehonden.

N. Slagroompatronen, lachgaspatronen of aanverwante artikelen bij zich te hebben, dan wel te gebruiken.

O. Plastic bekers mee buiten het terrein te nemen.

P. Tegen de hekken te urineren.

Q. Posters te plakken en/of te flyeren.

R. Met voertuigen het terrein op te rijden.

Artikel 4 - De maatregelen

4.1 De organisatie van Zomerparkfeest is gerechtigd klanten de toegang tot Zomerparkfeest te ontzeggen. Daartoe wordt een zogenaamd parkverbod aan de betreffende klanten uitgereikt.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van Zomerparkfeest

5.1 Het betreden van de plaats waar Zomerparkfeest plaatsvindt en het bijwonen van Zomerparkfeest is voor eigen risico. Zomerparkfeest kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.

Artikel 6 - Uitzonderingen op de Algemene Bezoekersvoorwaarden

Ten behoeve van de uitvoering van de picknick worden onderstaande handelingen wel toegestaan:

  • Meegebrachte etenswaren zijn toegestaan. Hierbij de restrictie dat dit met enige mate dient te gebeuren. Vanaf 17.00 uur is deze uitzondering niet meer van kracht.
  • Meegebracht bestek is toegestaan.
  • Bolderkarren zijn toegestaan.

Artikel 7 - In geval van onvoorziene gebeurtenissen

In het geval dat er zich een situatie voordoet waarop deze regels niet van toepassing zijn, zal de organisatie van Zomerparkfeest een beslissing nemen over het onderhavige geval, zonder dat hieraan (toekomstige) rechten kunnen worden ontleend.

In het geval dat er zich een situatie voordoet waarop deze regels niet zien, zal de organisatie een beslissing maken over het onderhavige geval zonder dat hieraan (toekomstige) rechten kunnen worden ontleend.
 

Artikel 8 - Maken van beeldmateriaal

8.1 Tijdens het evenement kunnen opnames worden gemaakt. Bezoekers geven door het betreden van het festivalterrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Culturele ANBI

Zomerparkfeest is een algemeen nut beogende instelling. In dat kader zijn wij verplicht bepaalde gegevens online beschikbaar te stellen. Deze kun je hier terug vinden.

Data volgend jaar

Om alvast in de agenda te zetten:
Zomerparkfeest 2024: 8, 9, 10, 11 augustus
Zomerparkfeest 2025: 7, 8, 9, 10 augustus

New! Create your own Zomerparkfeest and share it with your friends

  • Save your favorites and create your own schedule in the app
  • Share your program with friends
  • Create your personal homepage with favorite venues and food spots

Login with your Zomerparkfeest account

Share with friends

Kopieër onderstaande url en deel deze pagina met je vrienden.

Url copied to your clipboard

Url could not be copied to your clipboard