Programma
17-20 AUGUSTUS 2023

Festivalinfo

Openingstijden

Donderdag 25 augustus 2022 - 18:30 tot 02:00 uur
Vrijdag 26 augustus 2022 – 13:15 tot 02.00 uur
Zaterdag 27 augustus 2022 – 12:30 tot 02.00 uur
Zondag 28 augustus 2022 – 13:30 tot 01.00 uur

Placeholder for PlattegrondPlattegrond

Gezondheid en EHBO

Zomerparkfeest streeft ernaar de gezondheid van zijn vrijwilligers en bezoekers zo goed mogelijk (proactief) te ondersteunen. Ook hiervoor geldt: doe geen domme dingen en let op je gezondheid. Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht bij verwondingen en ongelukken zoals bijvoorbeeld wespensteken, verstuikingen, verwondingen, etc.

Politiepost

Op het festivalterrein bevindt zich een politiepost. Deze is nabij de hoofdingang. Als je hulp nodig hebt van politie zoals bijvoorbeeld bij diefstal, meld je dan eerst bij de aanwezige beveiligingsmensen. Zij kunnen dan de politie inschakelen.

Serviceplein

Hier kun je terecht voor al je vragen over het festival en meer, zoals 18+ polsbandjes, informatie over de Vrienden van Zomerparkfeest, lockers, gevonden voorwerpen en kidsshirts.

Open

Gemeente Venlo staat voor een stad die begaanbaar en gebruiksvriendelijk is voor iedereen, dus ook voor bewoners en bezoekers met een beperking. Waar mogelijk zoeken we oplossingen om bijvoorbeeld de zichtbaarheid van artiesten voor deze doelgroep te verbeteren.

I Love My Ears

Zomerparkfeest ondersteunt de I Love My Ears campagne. Wij vinden het belangrijk om de bezoeker te informeren over het belang van goede gehoorbescherming. Muziek op een te hoog volume kan schadelijk zijn voor je oren. Verzorg ze daarom goed. Oordoppen zijn GRATIS af te halen bij de Infostand. Draag altijd gehoorbescherming.

Wij houden ons altijd aan de norm van 103 dB(a), vastgesteld in het convenant geluidsnorm door de VNPF. Meer informatie is ook te vinden op de site ilovemyears.nl

Veiligheid en calamiteiten

Zomerparkfeest vindt veiligheid op het festival belangrijk! Samen met onze professionele partners in veiligheid en crowd control zorgen we ervoor dat Zomerparkfeest een veilig festival is. Daar ben je als bezoeker natuurlijk primair zelf verantwoordelijk voor. Mocht er een incident of erger plaatsvinden: blijf rustig en breng altijd eerst jezelf in veiligheid. Volg de instructies die via de schermen en beveiliging worden gecommuniceerd. Bel niet en gebruik geen internet maar maak alleen gebruik van SMS (in verband met overbezetting van het netwerk). Zorg dat je altijd weet waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is!

Duurzaamheid

Zomerparkfeest probeert waar mogelijk voorop te lopen, zeker als het gaat om duurzaamheid. We proberen maatschappelijk verantwoord te ondernemen en daarom ondersteunen wij, samen met FairVenlo en Gemeente Venlo de Werelddoelen 2030: internationale basisafspraken voor een betere wereld. Zomerparkfeest zet in op twee pijlers: duurzaamheid en gelijke kansen voor iedereen.

Zomerparkfeest wordt stap voor stap duurzamer. Elk jaar weer. Gescheiden afvalstromen, zuinige LED-lampen op de podia, ecologische schoonmaakmiddelen. Dat doen we al. Maar ook gebruiken we milieuvriendelijke inkten en papier en op de toiletten hangt Satino Black “C2C” wc-papier.

Een aantal jaren geleden hebben we de vervuilende dieselaggregaten vervangen door vaste stroompunten met groene stroom. Dit is gerealiseerd samen met partners Enexis en de gemeente Venlo en met hulp van het EnergieBureau.

Parkregels

Bezoekers geven door het betreden van het festivalterrein stilzwijgend te kennen de Parkregels te kennen, ermee in te stemmen en ze te respecteren. Zomerparkfeest publiceert deze op zijn website en geeft bezoekers actief gelegenheid deze te raadplegen middels een QR-code bij de ingang van het festivalterrein.

Ter bescherming van alle bezoekers van Zomerparkfeest en de omgeving van het Julianapark verzoeken wij jullie onderstaande parkregels na te leven:

 • Roken op Zomerparkfeest is alleen toegestaan in de openlucht: in gebouwen, tenten (ARENA, TEATRO) en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Er wordt geen tabak verkocht op het festivalterrein.
 • Nog geen 18 jaar? Geen alcohol. Bezoekers tot 25 jaar kunnen alleen alcohol krijgen op vertoon van een polsbandje. Dit polsbandje is – op vertoon van een geldig legitimatiebewijs – verkrijgbaar bij de het Serviceplein.
 • Kleding die in verband staat met motorclubs is niet toegestaan. Andere clubkleding wordt toegestaan voor kinderen onder de 16 jaar. Voor iedereen ouder dan 16 jaar geldt dat clubkleding niet is toegestaan.
 • Glas en blik zijn op het festivalterrein niet toegestaan.
 • Meegebrachte etenswaren zijn alleen welkom tijdens de zaterdagmiddagpicknick, maar wel met mate, dit ter beoordeling van de organisatie. Vanaf 17.00 uur is deze uitzondering niet meer van kracht. Etenswaren ten behoeve van de allerkleinsten (kinderen tot vier jaar) zijn welkom.
 • Gevaarlijke voorwerpen zoals (brood)messen, andere wapens, stokken, laserpennen etc. zijn verboden.
 • Het gebruik, bezit of verhandelen van (hard-)drugs is verboden.
 • De volgende middelen zijn niet toegestaan op het festivaltrein:
 • Giftige, brandbare of explosieve materialen
 • Vuurwerk, Flares en confetti shooters
 • Wapens, kettingen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt
 • Waterpijpen
 • En overige gevaarlijke voorwerpen
 • Slagroompatronen, lachgaspatronen of aanverwante artikelen zijn verboden op het terrein. Bij het aantreffen hiervan kan de toegang tot het festival worden ontzegd.
 • (Brom)fietsen, scooters en auto’s worden niet toegelaten op het festivalterrein. Tijdens de Picknick op de zaterdagmiddag zijn tot 17.00 uur bolderkarren toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet welkom, tenzij er sprake is van een hulp- of geleidehond.
 • Bezoekers kunnen worden gefouilleerd of gevisiteerd. Tevens kunnen tassen worden doorzocht op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen. Bezoekers die hier geen medewerking aan verlenen zal de toegang worden ontzegd.
 • Als bezoeker dien je je te houden aan de beslissingen van security wat betreft (het binnen brengen van) materialen, etenswaar en apparatuur. Hierover wordt geen discussie gevoerd ter plekke en/of achteraf.
 • Als er bij de ingangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen, ben je zelf verantwoordelijk om deze voorwerpen buiten het festivalterrein op te slaan of weg te gooien. Er is geen inbeslagname waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Als het gaat om wettelijk verboden voorwerpen, dan worden die wel in beslag genomen. In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker geretourneerd.
 • Bekijk bij aankomst op het terrein de vluchtwegen. Deze zijn te herkennen aan de signalering.
 • Het betreden van het festivalterrein geschiedt op eigen risico. Stichting Zomerparkfeest sluit iedere aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook uit.
 • Tegen de hekken plassen en overige wildplasserij is verboden. Op het terrein zijn voldoende toiletten aanwezig.
 • Posters plakken en flyeren op het terrein is niet toegestaan. Bij het Serviceplein is de mogelijkheid om folders neer te leggen. Vraag vooraf toestemming aan de organisatie.
 • Ongewenst seksueel gedrag is niet oké en wordt niet getolereerd tijdens Zomerparkfeest. Indien er sprake is van ongewenst seksueel gedrag of ongewenste omgangsvormen, krijg je een waarschuwing. Helpt dat onvoldoende dan volgt een terreinverbod.
 • Handelen en het aanbieden van diensten zonder vergunning op of in de directe buurt van het festivalterrein is verboden.
 • (Plastic) bekers moeten op het festivalterrein blijven.
 • Professionele film- en fotoapparatuur mag niet mee het festivalterrein op. De organisatie bepaalt wat wel en wat niet het terrein op mag. Alleen voor pers met een accreditatie wordt een uitzondering op deze regel gemaakt.
 • Crowdsurfen is verboden. Samen met andere Europese festivals is voor jullie eigen veiligheid besloten om crowdsurfen te verbieden.
 • Iedereen is verplicht zich op verzoek te legitimeren bij de beveiliging. De beveiliging is geautoriseerd om je legitimatiebewijs vast te leggen door het maken van een foto.
 • Wijzigingen (inclusief tijden en programma) voorbehouden. In het geval dat er zich een situatie voordoet waarin deze regels niet voorzien, zal de organisatie een beslissing nemen over het onderhavige geval zonder dat hieraan (toekomstige) rechten kunnen worden ontleend.

Tijdens het evenement kunnen opnames worden gemaakt. Bezoekers geven door het betreden van het festivalterrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het festivalterrein gaat om 02.00 uur dicht. Het is verboden zich hierna nog op het terrein te bevinden.

Bij het niet naleven van deze parkregels en/of de aanwijzingen van de organisatie en veiligheidsdiensten kan de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd.

Culturele ANBI

Zomerparkfeest is een algemeen nut beogende instelling. In dat kader zijn wij verplicht bepaalde gegevens online beschikbaar te stellen. Deze kun je hier terug vinden.

Data volgend jaar

Om alvast in de agenda te zetten:
Zomerparkfeest 2023: 17, 18, 19, 20 augustus
Zomerparkfeest 2024: 8, 9, 10, 11 augustus