Programma
8-11 AUGUSTUS 2024

Governance Code Cultuur

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Zomerparkfeest is zich hiervan bewust en hanteert dan ook de principes van Governance Code Cultuur.

Om te laten zien dat Zomerparkfeest de Governance Code Cultuur toepast, stellen wij onderstaande informatie beschikbaar.

Algemeen bestuur

Algemeen bestuur Zomerparkfeest is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het festival. Het Algemeen Bestuur zomerparkfeest bestaat uit de volgende bestuurders;


NaamRolGeboortedatumAantredenAftredenAantal zittingstermijnen
Marc NelissenVoorzitter9-7-197509-201609-2024

2

Ward VerkuylenVice-voorzitter (Veiligheid & Gezondheid)9-12-196004-202104-20251
Willem EwalsFinanciën27-2-198502-201802-2026

2

Lotte van BergenHR & Vrijwilligers24-4-199211-202311-20271
VacatureSecretariaatRaad van Advies

NaamRolAantredenAftredenAantal zittingstermijnen
Madeleine KremersVoorzitter Raad van Advies04-202204-2026

1

Yvonne KustersLid Raad van Advies04-202204-2026

1

Martijn HendrikxLid Raad van Advies04-202204-2026

1


Festival Team

Het festival team Zomerparkfeest bestaat uit de volgende teamleden. Het festival team is verantwoordelijk om binnen de gestelde kaders (budget, vergunning etc.) aangedragen door het algemeen bestuur het festival te organiseren.


Naam
Rol
Geboortedatum
Aantreden
Aftreden
Aantal zittingstermijnen
Sjanneke Hendrix (zij/hen)
Programma
20-11-1983
09-2019
09-2027

2

Pim Uiting
Techniek
6-6-1988
09-2022
09-2026
1
Saskia Bettinger
Horeca
27-2-1985
02-2023
02-2027

1

Marijn Hoekman
Sponsor
13-7-1987
09-202309-2027
1
Vacature
Marketing en CommunicatieBeloningsbeleid Zomerparkfeest

Stichting Zomerparkfeest werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders, raad van advies en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Gemaakte onkosten (b.v. vergaderkosten) worden op vertoon van bewijsstukken vergoed.

Alle uitbetalingen aan artiesten, bedrijven, freelancers etc. worden bekostigd uit de horeca inkomsten die zomerparkfeest genereert gedurende de festivaldagen daarbij horen ook sponsorbijdragen en subsidiebijdragen.

Beleid Belangenverstrengeling Zomerparkfeest

Bestuurders en leden van het festivalteam en raad van advies zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Beleid belangenverstrengeling zomerparkfeest

Vacatures

Bekijk onze actuele vacatures.

Governance code cultuur

Voor meer informatie, ga naar de website www.governancecodecultuur.nl.