8-11 AUGUSTUS 2024

Placeholder for 17267343 08122018 Festival Zomerparkfeest Tess Janssen e153416674787117267343 08122018 Festival Zomerparkfeest Tess Janssen e1534166747871

Zomerparkfeest benoemt Raad van Advies

Geplaatst op: 18 mei 2022

Het bestuur van Zomerparkfeest heeft per direct een nieuw onafhankelijk klankbord dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het gaat om een Raad van Advies van drie personen. Alle drie de leden zijn voor drie jaar benoemd.

De leden van de nieuw opgerichte Raad van Advies zijn Madeleine Kremers, Yvonne Kusters en Martijn Hendrikx.

Financieel toezicht
De komst van een Raad van Advies is een wens vanuit het bestuur zelf. De Raad van Advies heeft een toetsende rol bij de bewaking van de (strategische) doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie. Nu ligt die controlefunctie nog bij het bestuur zelf, wat een soort ‘slager-keurt-zijn-eigen-vlees-situatie’ oplevert.

Toekomst
De verdeling van deze taken is ook steeds vaker een vereiste voor fondsen en subsidieverstrekkers bij het aanvragen van subsidies. De benoeming van een Raad van Advies is dan ook een stap die de organisatie gereedmaakt voor de toekomst.

Voorstelrondje
De leden van de Raad van Advies zijn als beste kandidaten naar voren gekomen in een openbare sollicitatieprocedure. Hieronder wat meer achtergrond van alle drie de leden

Madeleine Kremers
Madeleine Kremers heeft een achtergrond binnen HR en heeft een bedrijf voor mentale gezondheid. Verder is Madeleine een initiatief gestart om een theatervoorstelling (ADEM) te maken voor zorgmedewerkers en mantelzorgers die het zwaar te verduren hebben (gehad) tijdens de coronacrisis.

Yvonne Kusters
Yvonne Kusters werkt in de financiële dienstverlening voor Summa Groep. Daarnaast is ze het onderwijs actief als voorzitter van de raad van toezicht van stichting Mozon. Een stichting voor algemeen bijzonder montessori-onderwijs met scholen in Venlo, Venray, Weert en Helmond.

Martijn Hendrikx
Martijn Hendrikx is directeur van verlichtingsbedrijf SLV Nederland. Hij wilde al jaren een bijdrage leveren aan Zomerparkfeest en ziet de oprichting van een Raad van Advies als een ideale mogelijkheid hiervoor. Verder is Hendrikx sinds januari 2021 bestuurslid bij de VVV Foundation.

De leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming voor nog eens 3 jaar. De functie is onbezoldigd, er is een regeling van onkostenvergoeding van toepassing.

Nieuw! Creeër je eigen Zomerparkfeest en deel die met je vrienden

  • Sla je favorieten op en stel je eigen blokkenschema samen in de app
  • Deel je programma met vrienden
  • Creeër je persoonlijke homepage met favoriete podia en foodspots

Login met je Zomerparkfeest account

Deel met je vrienden

Kopieër onderstaande url en deel deze pagina met je vrienden.

Url is gekopieerd naar je plakbord

Url kon niet worden gekopieerd naar je plakbord